Součástí Lednicko-valtického areálu je i Hraniční zámeček

Součástí Lednicko-valtického areálu je i Hraniční zámeček

Klasicismus je jeden z nejkrásnějších stavebních slohů, které lidstvo zná. Jak napovídá jeho samotný název, napodobuje „klasický“ styl starověkých civilizací, které do značné míry ovlivnily dění v celé Evropě – Řecko a Řím. V jeho prvcích se objevují průčelí s trojúhelníkovými štíty, vysoké sloupy, arkády a terasy a typická okna zakončená půlkruhovými oblouky.

Hraniční zámeček

Klasicistní sloh se také stal námětem k výstavbě Hraničního zámečku https://lednice.galant.cz/hranicni-zamecek, který se nachází uvnitř Lednicko-valtického areálu. Zámek pochází z první poloviny 19. století, nechal jej vystavět Jan I. z Lichtenštejna. Výraz „hraniční“ souvisí s jeho výjimečnou polohou na rozhraní Rakouska (Dolních Rakous) a Moravy. Výstavba nebyla zrovna snadná, šlo o velmi měkké, nestabilní bažinaté podloží, které bylo nutno nejprve zpevnit, v té době ovšem neexistoval železobeton a žádné moderní technologie, co známe dnes, stavba probíhala na podpůrných nosnících z tvrdého dřeva.

Generace Lichtenštejnů se však ze svého majetku netěšily dlouho, přibližně po sto letech (po druhé světové válce) jim byl veškerý majetek zabaven a připadl státu. Od roku 1945 zde byla v provozu přírodovědecká pracoviště zaměřená na ornitologii.

Rekonstrukce objektu znovu přilákala turisty

V roce 1995 byly dokončeny rozsáhlé sanační práce a objekt zámečku byl upraven jako ubytovací zařízení s restaurací a kavárnou. Hosté mají k dispozici i vinný sklípek a pochopitelně mohou využívat malebné prostředí přírodní scenérie Lednicko-valtického areálu, který je vyhlášenou turistickou lokalitou na Jižní Moravě.

zámek Lednice

Výhodná je z turistického hlediska i jeho samotná poloha, nachází se uprostřed pomyslného trojúhelníku mezi Valticemi, Lednicí a Mikulovem. Zároveň je situován na břehu Hlohoveckého rybníka, který je napájen, spolu s rybníky Mlýnský, Prostřední a Nesyt, potokem Včelínek. Nedaleko odtud vede atraktivní železniční trať, na níž se provozují i speciální jízdy vlakových souprav poháněných parní lokomotivou.